Jake Doan

Born: 09/15/1992

Hometown:  Lake Placid, NY

Home Mountain: Alta, UT

Sponsors: ON3P, Outdoor Tech, Saga Outerwear

Instagram: @upstate_doan

Follow Us NOW

  • White YouTube Icon
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo - White Circle
  • Instagram - White Circle

Contact at