Ian Compton

Born: 

Hometown: Brattleboro, VT

Home Mountain: Mt. Snow, VT

Sponsors: Line Skis, Yoke Collection

Instagram: @iancomptondesign

Follow Us NOW

  • White YouTube Icon
  • Facebook - White Circle
  • Vimeo - White Circle
  • Instagram - White Circle

Contact at